Two brothers

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Marion i Arnau

Font: Emili Muntaner i Sebastià Giner

Música del ball:
Mike Ward - Dead flowers


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

STEP, CROSS, CHASSE, STEP, CROSS, CHASSE
01.- Pas peu dret a la dreta
02.- Pas peu esquerra a la dreta per darrera del dret
03.- Pas peu dret a la dreta
& .- Pas peu esquerra a la dreta al costat del dret
04.- Pas peu dret a la dreta
05.- Pas peu esquerra a l’esquerra
06- Pas peu dret a l’esquerra per darrera de l’esquerra
07- Pas peu esquerra a l’esquerra
& .- Pas peu dret a l’esquerra al costat de l’esquerra
08.- Pas peu esquerra a l’esquerra

JAZZ TRIANGLE MODIFICAT
09.- Cross peu dret per davant de l’esquerra
10.- Pas darrera peu esquerra
11.- Pas dreta peu dret
12.- Pas peu esquerra davant (amb un pas més llarg del normal)

HEEL, TOUCH, HEEL, TOUCH, HEEL,HOOK
13.- Taló peu dret davant
14.- Punta peu dret darrera
15.- Taló peu dret davant
16.- Punta peu dret darrera
17.- Taló peu dret davant
18.- Hook peu dret per davant de l’esquerra

TRIPLE STEP, HEEL, TOUCH, HEEL, TOUCH, HEEEL, HOOK
19.- Pas peu dret davant
& .- Pas peu esquerra davant per darrera del dret
20.- Pas peu dret davant
21.- Taló peu esquerra davant
22.- Punta peu esquerra darrera
23.- Taló peu esquerra davant
24.- Punta peu esquerra darrera
25.- Taló peu esquerra davant
26.- Hook peu esquerra per davant del dret

STEP, HOLD, ½ VOLTA, ¼ VOLTA
27.- Pas peu esquerra davant
28.- Pausa
29.- Pas peu dret davant
30.- ½ volta a l’esquerra
31.- Pas peu dret davant
32.- ¼ volta a l’esquerra
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...