Train, four-two-two-two

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Emili Muntaner

Font: Emili Muntaner

Música del ball:
Boxcar Willie - Wreck of the Old '97
Chris Scruggs - Honky Tonkin' Lifestyle - Sober Up And Think


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

HEEL, TOGETHER, (X4)
01.- Taló peu dret davant
02.- Peu dret torna al costat de l’esquerra
03.- Taló peu esquerra davant
04.- Peu esquerra torna al costat del dret
05.- Taló peu dret davant
06.- Peu dret torna al costat de l’esquerra
07.- Taló peu esquerra davant
08.- Peu esquerra torna al costat del dret

KICK, STOMP, (X3), KICK, STOMP, (X3)
09.- Kick peu dret davant
10.- Stomp peu dret al costat de l’esquerra
11.- Stomp peu esquerra al costat del dret
12.- Stomp peu dret al costat de l’esquerra
13.- Kick peu dret davant
14.- Stomp peu dret al costat de l’esquerra
15.- Stomp peu esquerra al costat del dret
16.- Stomp peu dret al costat de l’esquerra

GRAPEVINE DRETA, GRAPEVINE ESQUERRA ¼ VOLTA
17.- Pas peu dret a la dreta
18.- Pas peu esquerra a la dreta per darrera de la dreta
19.- Pas peu dret a la dreta
20.- Touch, peu esquerra al costat del dret
21.- Pas peu esquerra a l’esquerra
22.- Pas peu dret a l’esquerra al costat de l’esquerra
23.- Pas peu esquerra a l’esquerra amb ¼ volta a l’esquerra
24.- Scuff peu dret al costat de l’esquerra

JAZZ BOX (X2)
25.- Cross peu dret per davant de l’esquerra
26.- Pas peu esquerra darrere
27.- Pas peu dret a la dreta
28.- Pas peu esquerra davant
29.- Cross peu dret per davant de l’esquerra
30.- Pas peu esquerra darrere
31.- Pas peu dret a la dreta
32.- Pas peu esquerra davant


BRIDGE
Si es balla amb la cançó de Chris Scruggs, al final de la vuitena paret, coincidint amb el final de la part instrumental, en lloc de fer dos jazz box se'n fan tres i es torna a començar el ball de nou.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...