Young Little Love

Temps: 64 - Parets: 4
Autor/a: Juan Carlos Verde (2005)

Font: Juan Carlos Verde

Música del ball:
Toby Keith - Big blue note


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

Step, step, ¼ turn & shuffle, ¼ turn & coaster step
1 pas endavant peu dret
2 pas endavant peu esquerra
3 ¼ de volta cap a l’esquerra & pas a la dreta peu dret
3& peu esquerra al costat del dret
4 pas a la dreta peu dret
5 ¼ de volta cap a l’esquerra & pas enrera peu esquerra
5& pas enrera peu dret
6 pas endavant peu esquerra

Step, step, ¼ turn & shuffle, ¼ turn & coaster step
7 pas endavant peu dret
8 pas endavant peu esquerra
9 ¼ de volta cap a l’esquerra & pas a la dreta peu dret
9& peu esquerra al costat del dret
10 pas a la dreta peu dret
11 ¼ de volta cap a l’esquerra & pas enrera peu esquerra
11& pas enrera peu dret
12 pas endavant peu esquerra

Step, ¼ turn, kick ball change
13 pas peu dret
14 ¼ de volta cap a l’esquerra
15 kick peu dret
15& pes sobre peu esquerra (ball)
16 pes sobre el peu dret (change)

Step, ¼ turn, kick ball change
17 pas peu dret
18 ¼ de volta cap a l’esquerra
19 kick peu dret
19& pes sobre peu esquerra (ball)
20 pes sobre el peu dret (change)

Step, step, shuffle & ½ turn, rock step
21 pas enrera peu dret
22 pas enrera peu esquerra
23 pas dreta cap a la dreta amb ¼ de volta cap a la dreta
23& ajuntem peu esquerra
24 pas dreta cap a la dreta amb ¼ de volta cap a la dreta
25 pas endavant peu esquerra
26 carregar pes al peu dret

step, step, shuffle & ½ turn, rock step
27 pas enrera peu esquerra
28 pas enrera peu dret
29 pas esquerra cap a la esquerra amb ¼ de volta cap a la esquerra
29& ajuntem peu dret
30 pas esquerra cap a la esquerra amb ¼ de volta cap a la esquerra
31 pas endavant peu dret
32 carregar pes al peu esquerra

toe, step, toe, step, toe, rond de jambe, hold
33 punta dreta en diagonal cap enrera
34 pas enrera amb la dreta
35 punta esquerra en diagonal cap enrera
36 pas enrera amb la esquerra
37 punta dreta en diagonal cap enrera
38 ½ volta cap a la dreta, fent un semicercle amb la punta dreta
39 ajuntar la dreta amb l’esquerra
40 hold

rock step, shuffle & ¼ turn, rock step, coaster step
41 pas diagonal cap a la dreta amb el peu esquerra
42 carregar el pes al peu dret
43 pas esquerra cap a la esquerra amb ¼ de volta cap a la esquerra
43& ajuntem peu dret
44 pas esquerra cap a la esquerra
45 pas endavant peu dret
46 carregar pes al peu esquerra
47 pas enrera peu dret
47& pas enrera peu esquerra
48 pas endavant peu dret

Jazzbox, bumps
49 creuar cama esquerra per sobre de la dreta
50 pas enrera peu dret
51 pas al costat peu esquerra
52 pas endavant peu dret
53 cop de cadera cap a la dreta
54 cop de cadera cap a la dreta
55 cop de cadera cap a l’esquerra
56 cop de cadera cap a ‘esquerra

Jazzbox, bumps
57 creuar cama dreta per sobre de l’esquerra
58 pas enrera peu esquerra
59 pas al costat peu dret
60 pas endavant peu esquerra
61 cop de cadera cap a ‘esquerra
62 cop de cadera cap a ‘esquerra
63 cop de cadera cap a la dreta
64 cop de cadera cap a la dreta

NOTA: al pas 64 hem de deixar el pes sobre la cama esquerra per poder començar novament amb un pas endavant.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...