X-story

Checked Video disponibleEnglish English

Temps: 32 - Parets: 4
Autor/a: Kirsi-Marja Vinberg (Traducció N. Company i M. Fuster)

Font: Joris

Ball revisat Ball revisat

Música del ball:
George Strait - All My Ex’s Live In Texas


DESCRIPCIÓ DELS PASSOS

GRAPEVINE RIGHT
1 Pas peu dret a la dreta
2 Pas peu esquerra darrera del dret
3 Pas peu dret a la dreta
4 Touch peu esquerra al costat del dret

HEEL HOOK COMBO
5 Touch taló esquerra davant
6 Hook peu esquerra per davant del dret
7 Touch taló esquerra davant
8 Touch peu esquerra al costat del dret

GRAPEVINE LEFT
9 Pas peu esquerra a l’esquerra
10 Pas peu dret darrera de l’esquerra
11 Pas peu esquerra a l’esquerra
12 Touch peu dret al costat de l’esquerra

HEEL HOOK COMBO
13 Touch taló dret davant
14 Hook peu dret per davant de l’esquerra
15 Touch taló dret davant
16 Touch peu dret al costat de l’esquerra

PIVOT TURN ½ LEFT, STEP FORWARD, HOLD
17 Pas davant peu dret
18 ½ volta a l’esquerra
19 Pas davant peu dret
20 Hold

PIVOT TURN ¼ RIGHT, STEP TOGETHER, HOLD
21 Pas davant peu esquerra
22 ¼ de volta a la dreta
23 Peu esquerra al costat del dret
24 hold

RAMBLE RIGHT, HOLD WITH SNAPS
25 Desplaçar els talons a dreta
26 Desplaçar les puntes a la dreta
27 Desplaçar els talons a la dreta
28 Hold i picar els dits

RAMBLE LEFT, HOLD WITH SNAPS
29 Desplaçar els talons a esquerra
30 Desplaçar les puntes a l’esquerra
31 Desplaçar els talons a l’esquerra
32 Hold i picar els dits
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...